Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Mục đích của việc lập và trình bày báo cáo tài chính là để cung cấp thông tin tài chính hữu ích về đơn vị báo cáo cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, các bên cho vay, và các chủ nợ trong việc ra quyết định về cung cấp nguồn lực cho đơn vị. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính ảnh hưởng nhiều đến quyết định chiến lược của nhà quản trị cũng như của nhà đầu tư. Do đó, nghiên cứu các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính rất được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết này hệ thống các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính được nghiên cứu và áp dụng.

Bài viết của Ths. Nguyễn Thị Thu Vân *  Trường Đại học Văn Lang đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Tong-quan-cac-PP-do-luong-CL-TTBCTC.pdf

Xem thêm
Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh