Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Bài viết này đóng góp vào lịch sử nghiên cứu bằng cách xem xét tác động của quản trị doanh nghiệp tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, sử dụng dữ liệu từ 489 doanh nghiệp phi tài chính được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ năm 2009 đến 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ tập trung quyền sở hữu có tác động cùng chiều đến hiệu quả hoạt động đo bằng thu nhập trên tổng tài sản, nhưng lại không có mối quan hệ với hiệu quả hoạt động khi được đo lường bởi thu nhập trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên doanh thu thuần. Kết quả thực nghiệm cũng chỉ ra rằng, không tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ giám đốc có chuyên môn về tài chính kế toán với hiệu quả hoạt động đo bằng thu nhập trên tổng tài sản, thu nhập trên vốn chủ sở hữu và thu nhập trên doanh thu thuần.

Bài viết của Trần Tất Thành * Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Tac-dong-cua-QTDN-den-hieu-qua-hoat-dong-Cty-niem-yet.pdf

Xem thêm
Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh