Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu này, nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán (TCCTKT) tại các doanh nghiệp (DN) ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. Từ đó, nhằm nâng cao hiệu quả TCCTKT. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến, được sử dụng trên 193 khảo sát thực tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 05 nhân tố ảnh hưởng và tác động tích cực tới TCCTKT ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai. Các nhân tố này, bao gồm: Đặc điểm ngành xây dựng (DD); Khả năng chuyên môn của nhân viên (KN); Chất lượng thông tin kế toán (CL); Các dịch vụ tài chính - kế toán (DV); Chi phí TCCTKT (CP).

Bài viết của TS. Nguyễn Văn Hải - Võ Thị Thiện - Nguyễn Việt Anh - Phùng Văn Lộc ** Khoa Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Lạc Hồng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 10/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

 

Xem thêm
Khái quát về kế toán điều tra và sự cần thiết nghiên cứu về kế toán điều tra

Khái quát về kế toán điều tra và sự cần thiết nghiên cứu về kế toán điều tra

Ảnh hưởng từ cách mạng công nghiệp 4.0 đến thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Ảnh hưởng từ cách mạng công nghiệp 4.0 đến thông tin kế toán trong doanh nghiệp

Doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống

Doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống

Một số vấn đề về Thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, hải sản

Một số vấn đề về Thuế đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông sản, hải sản

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính tại Khu vực công Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính tại Khu vực công Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh