Lớp KTT doanh nghiệp

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K110

Khai giảng ngày 3/12/2018

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h30' - 20h30')

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K109

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K109

Khai giảng ngày: 31/8/2018

Mẫu giấy xác nhận

Mẫu giấy xác nhận

Đối tác
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh