Đào tạo & Huấn luyện

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K109

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K109

Khai giảng ngày: 31/8/2018

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Thời gian: ngày 5 và 6/9/2018

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.11)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.11)

- Lớp 1: từ ngày 14/8 đến ngày 17/8/2018

- Lớp 2: từ ngày 21/8 đến ngày 24/8/2018

 

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ  LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

Khai giảng ngày 18/7/2018

Lớp Kế toán trưởng HCSN K44

Lớp Kế toán trưởng HCSN K44

Khai giảng ngày 18/7/2018

 

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Lớp tập huấn chế độ Quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian: 02 ngày (ngày 30 - 31/5/2018)

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K108

Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K108

Khai giảng ngày 27/4/2018

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h30' - 20h30')

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2018

Khai giảng: Ngày 4/6/2018

Thời lượng: 55 buổi

Có các buổi tổng ôn các môn trước khi thi

 

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Thời gian: 02 ngày,

Ngày 5 và 6/4/2018

Lớp Kế toán trưởng HCSN K43

Lớp Kế toán trưởng HCSN K43

Khai giảng: Ngày 4/4/2018

Đối tác
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh