Khai giảng:  Ngày 6/6/2022

 

05/05/2022 14:40
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 5 năm 2022

- Thời gian: Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

18/05/2022
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 5/2022

Sinh hoạt tháng 5/2022 chi hội 25 ngày 20/5/2022

16/05/2022 10:22
Lớp chế độ tài chính, kế toán HCSN

- Lớp hướng dẫn cơ chế tự chủ tài chính của đv sự nghiệpcông lập theo Nghị địnhsố 60/2021/NĐ-CP (Ngày17/5/2022)

- Lớp hướng dẫn chế độ Quảnlý, sử dụng tài sản công... (Ngày 18/5/2022)

05/05/2022 14:35
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 4/2022

Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Sáng từ 8h – 11h. Chiều từ 13h30 – 16h30)

18/04/2022 13:53
Lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp K115

Khai giảng ngày 15/6/2022

Học vào tối thứ 2, 4, 6 (Từ 17h45' - 20h45')

18/04/2022 10:19
Lớp Kế toán trưởng HCSN K56

Khai giảng ngày 25/5/2022

 

15/04/2022 10:01
Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước.

Thời gian: 02 ngày (ngày 21 và 22/4/2022)

12/04/2022 09:16
Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Thời gian đào tạo: 04 ngày (từ ngày 12/4 đến ngày 15/4/2022)

12/04/2022 09:13
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh