Tin tức - Sự kiện

Thông báo sinh hoạt Hội viên Hội Kế toán TP.HCM tháng 9 năm 2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên Hội Kế toán TP.HCM tháng 9 năm 2023

1. Nội dung: Các sai phạm về hóa đơn điện tử và cách xử lý.

2. Thời gian: Ngày 28 tháng 9 năm 2023 (bắt đầu lúc 8h)

 

KHẢO SÁT NHÂN LỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH MỚI

KHẢO SÁT NHÂN LỰC KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH MỚI

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2023

Sinh hoạt tháng 9/2023 chi hội 25 ngày 15/9/2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên Hội Kế toán TP.HCM tháng 8 năm 2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên Hội Kế toán TP.HCM tháng 8 năm 2023

- Thời gian: Ngày 31 tháng 8 năm 2023

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 7 năm 2023

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 7 năm 2023

- Thời gian: Ngày 27 tháng 7 năm 2023 (Từ 8h – 11h30)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 6 năm 2023

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 6 năm 2023

- Thời gian: Ngày 29 tháng 6 năm 2023 (Từ 8h – 11h30)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 5 năm 2023

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 5 năm 2023

Cập nhật những điểm mới liên quan đến lao động, tiền lương

Thông báo về nhận đơn phúc khảo kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022

Thông báo về nhận đơn phúc khảo kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022

Thời gian nhận phúc khảo: Từ ngày 27/4/2023 đến ngày 12/5/2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 4 năm 2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 4 năm 2023

Thời gian: Ngày 27/4/2023

Đia điểm: Hội trường Sở Tài chính số 142 Nguyễn Thị Minh Khai Q.3

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 3 năm 2023

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 3 năm 2023

Thời gian: Sáng thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Từ 8h – 11h30)

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh