Tin tức - Sự kiện

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 9 năm 2022

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 9 năm 2022

+ Thời gian: Ngày 29 tháng 9 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

Thông báo về tài liệu học, ôn thi kỳ thi cấp chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2022

Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2022

Sinh hoạt tháng 9/2022 chi hội 25 ngày 16/9/2022

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 8 năm 2022

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 8 năm 2022

+ Thời gian: Ngày 25 tháng 8 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

+ Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo Hội đồng thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo Hội đồng thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2020

Thời gian nhận đơn phúc khảo đến hết ngày 15/8/2022

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 7 năm 2022

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 7 năm 2022

- Thời gian: Ngày 28 tháng 7 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 6/2022

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 6/2022

Thời gian: Ngày 30 tháng 6 năm 2022

Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 5 năm 2022

Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 5 năm 2022

- Thời gian: Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (Từ 8h – 11h)

- Địa điểm: Hội trường Sở Tài chính TP.HCM, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3

 

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 4/2022

Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 4/2022

Thời gian: Ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Sáng từ 8h – 11h. Chiều từ 13h30 – 16h30)

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

THÔNG BÁO THỜI GIAN THI KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh