Tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ trên địa bàn TP . HCM

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Để thực hiện đề tài, tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trên cơ sở sử dụng việc kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kiểm định nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường bao gồm: đặc điểm ngành giáo dục; chế độ kế toán; đội ngũ nhân viên kế toán; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường và cơ sở vật chất tổ chức kế toán.

Bài viết PGS.TS. Trần Văn Tùng và Ngô Ngọc Nguyên Thảo – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

To-chuc-CTKT-tai-trg-DH-cong-lap-theo-co-che-tu-chu.pdf

Xem thêm
Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh