Năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị trong thời đại số và yêu cầu đổi mới công tác đào tạo

Trong phạm vi bài viết, tác giả nghiên cứu về 6 năng lực nghề nghiệp kế toán quản trị cần có trong thời đại số, bao gồm: (1) Chiến lược, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện; (2) Báo cáo và kiểm soát; (3) Dữ liệu và phân tích; (4) Nhạy bén kinh doanh; (5) Kỹ năng lãnh đạo và (6) Giá trị đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, phân tích và so sánh các năng lực này với thực trạng nội dung đào tạo các học phần kế toán quản trị tại các trường đại học. Từ đó, tác giả đề xuất một số nội dung đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với nhân lực chất lượng cao của ngành kế toán.

Bài viết TS. Đặng Thị Huyền Hương * Trường Đại học Ngoại Thương đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Nang-luc-nghe-nghiep-KTQT-trong-thoi-dai-so.pdf

Xem thêm
Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh