Nâng cao chất lượng đào tạo kế toán, kiểm toán tại các trường đại học, cao đẳng

Kế toán, kiểm toán là một trong 8 ngành nghề, lĩnh vực được tự do di chuyển lao động khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thành lập, điều này đòi hỏi Việt Nam phải phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán có tính chuyên nghiệp cao, đủ năng lực cạnh tranh với lao động của các nước khác trong khu vực. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết đi vào phân tích thực trạng đào tạo kế toán, kiểm toán, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kế toán trong các trường cao đẳng, đại học.

Bài viết TS. Hà Thị Thu Phương * Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Nang-cao-CLDT-KT-tai-cac-trg-DH-CD-2.pdf

Xem thêm
Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Khó khăn trong tổ chức công tác kế toán tại hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài sản tài chính tại ngân hàng thương mại Việt Nam và nhu cầu áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán tài chính môi trường tại các doanh nghiệp niêm yết: thực trạng và giải pháp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị với việc tăng cường kiểm soát chi phí trong doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: những yêu cầu đặt ra

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh