Các lớp chuyên đề

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 27 tháng 8 năm 2019

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

Lớp tập huấn phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS.12)

KHAI GIẢNG: NGÀY 6/8/2019

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

KHAI GIẢNG: NGÀY 13/8/2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ  LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ 2019

Khai giảng ngày 6/8/2019

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2019

Thông báo lớp ôn thi công chức thuế 2019

− Lớp tối thứ 2, 4, 6. Khai giảng ngày 5/7/2019.

− Lớp tối thứ 3, 5, 7. Khai giảng ngày 6/7/2019.

 

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2019

Khai giảng:  Tối ngày 10/6/2019

 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO LỚP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Lớp 1: Học vào các tối 2, 4, 6. Khai giảng ngày 6/5/2019

- Lớp 2: Học vào các tối 3, 5, 7. Khai giảng ngày 7/5/2019

 

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LỚP KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

- Lớp 1: Học vào các ngày 10, 11, 12/5/2019 

- Lớp 2: Học vào các ngày 17, 18, 19/5/2019 

- Lớp 3: Học vào các ngày 24, 25, 26/5/2019 

 

Thông báo lớp tập huấn thanh toán & quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Thông báo lớp tập huấn thanh toán & quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Ngày 15 tháng 3 năm 2019

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Lớp tập huấn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp

Thời gian: ngày 15 và 16/11/2018

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh