THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN  HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Khai giảng ngày 27 tháng 8 năm 2019

09/07/2019 14:26
Lớp tập huấn phần mềm quản lý tài sản nhà nước

KHAI GIẢNG: NGÀY 13/8/2019

09/07/2019 14:23

08/07/2019
Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 6/2019

Kiểm soát nội bộ và Nghị định 05/2019/NĐ-CP

28/06/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2019

Thời gian nộp hồ sơ: Từ 8 giờ 00 ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 19/7/2019

18/06/2019
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 6/2019

Sinh hoạt tháng 6/2019 chi hội 25 ngày 21/6/2019

17/06/2019 08:54
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 6/2019

Tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ và Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Thời gian: Sáng Thứ năm ngày 27/6/2019

17/06/2019
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh