Thời gian nộp hội phí từ tháng 12 năm 2022 đến hết quý 1 năm 2023

28/12/2022
Thông báo sinh hoạt Hội viên tháng 3 năm 2023

Thời gian: Sáng thứ năm ngày 23 tháng 03 năm 2023 (Từ 8h – 11h30)

16/03/2023 14:19
Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 3/2023

Sinh hoạt tháng 03/2023 chi hội 25 ngày 17/03/2023

12/03/2023 17:48
Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 02 năm 2023

+ Nội dung: Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022.

+ Thời gian: Ngày 23 tháng 02 năm 2023 (Từ 8h – 11h)

14/02/2023
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh