Hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp: sự cần thiết và các lợi ích

Hiện nay, một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh đang là một nhu cầu bức thiết, một công cụ tối ưu để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu quả điều hành của Ban lãnh đạo doanh nghiệp. Trong bài viết này, tác giả phân tích sự cần thiết tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết Ths. Trần Thị Mơ * Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

HTKSNB-tai-DN.pdf

Xem thêm
Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh