Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Tại Việt Nam, nhiều vụ việc liên quan đến chất lượng thông tin kế toán công bố đã được phát hiện (như chậm công bố thông tin, chênh lệch số liệu lớn giữa báo cáo tài chính tự lập và báo cáo sau kiểm toán, gian lận báo cáo tài chính,…) làm các đối tác, các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài cũng như các bên liên quan không khỏi lo ngại về tính minh bạch của thông tin tài chính của doanh nghiệp, về tính thích hợp của thông tin sử dụng cho việc ra quyết định. Bài viết này góp phần làm rõ hơn một trong những đặc điểm chất lượng của thông tin kế toán, đó là tính thích hợp của thông tin, cũng như tổng hợp các mô hình đo lường tính thích hợp của thông tin kế toán.

Bài viết TS. Trần Thị Thanh Hải – Ths.Nguyễn Thị Kim Anh * Trường Đại học Kinh tế TP HCM ** Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Cac-quan-diem-ve-tinh-thich-hop-cua-TTKT.pdf

Xem thêm
Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh