Chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ

Để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực có sẵn, bộ phận kiểm toán nội bộ có vai trò quan trọng trong việc thiết lập và gia tăng giá trị bổ sung cho tổ chức, bằng cách mở rộng số lượng cuộc kiểm toán thực hiện chức năng tư vấn chuyên sâu. Giá trị đầy đủ của bộ phận kiểm toán nội bộ sẽ được tổ chức công nhận, khi bộ phận kiểm toán nội bộ phân bổ nhiều nguồn lực hơn để thực hiện các chức năng tư vấn. Tuy nhiên, hiện nay chức năng tư vấn của hoạt động kiểm toán nội bộ tại phần lớn các tổ chức vẫn chưa được thực hiện riêng biệt mà được lồng ghép vào các cuộc kiểm toán thực hiện chức năng đảm bảo. Bài viết này tập trung phân tích về chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ, các loại hình tư vấn và quy trình thực hiện chức năng tư vấn trong hoạt động kiểm toán nội bộ tại tổ chức.

Bài viết Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo * Khoa kế toán – kiểm toán, Học viện Ngân hàng đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Chuc-nang-tu-van-trong-hd-KTNB.pdf

Xem thêm
Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Các quan điểm về tính thích hợp của thông tin kế toán và cách thức đo lường

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh