Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Hệ thống kiểm soát nội bộ có tác động tích cực đến độ tin cậy của thông tin cung cấp và hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong bài viết này, tác giả hệ thống hóa, phân tích và đánh gía các nghiên cứu đã thực hiện có liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ, sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhân tố tác động đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các tác giả trên thế giới.

Bài viết TS. Hồ Tuấn Vũ * Khoa kế toán -Trường Đại học Duy Tân đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 5/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.


Xem thêm
Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh