Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Việc ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương đã mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra nhiều thách thức với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong nâng cao sức cạnh tranh trong môi trường rộng lớn hơn. Ngành ngân hàng cũng không nằm ngoài xu thế ấy.

CPTPP: Các cam kết trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Bài viết Ths. Nguyễn Hữu Khánh * Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Ban-ve-nang-luc-canh-tranh-cua-NHVN-khi-gia-nhap-CTTPP.pdf


Xem thêm
Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Tổng quan các nghiên cứu về hệ thống kiểm soát nội bộ trên thế giới

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 68/2020/NĐ-CP về chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tổ chức hệ thống thông tin kế toán phục vụ quản trị chi phí: nghiên cứu tại Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh