Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lập

Tổ chức công tác kế toán góp phần vào việc điều hành có hiệu quả mọi tình hình hoạt động phát sinh tại đơn vị, nhất là công tác kiểm soát các khoản chi hoạt động – nội dung dễ phát sinh sai sót tại các đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung, đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập sử dụng ngân sách Nhà nước nói riêng. Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán, nhằm kiểm soát chi hoạt động với mục đích cung cấp một cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu thực hiện tổ chức công tác kế toán phù hợp hơn đối với loại hình đơn vị này.

Bài viết PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh – TS Bùi Quang Hùng * Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Yeu-to-anh-hg-den-to-chuc-CTKT-tai-don-vi-giao-duc-cong-lap.pdf

Xem thêm
Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tổng quan các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Tác động của Quản trị doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động của công ty niêm yết

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh