Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Blockchain cung cấp một cách hoàn toàn mới để ghi nhận, xử lý và lưu trữ các giao dịch và thông tin tài chính. Điều này có khả năng thay đổi một cách căn bản nền tảng của nghề kế toán và định hình lại hệ sinh thái kinh doanh. Trong bài viết này, tác giả giới thiệu hai loại (tức là không được phép và được phép) của Blockchain và trình bày các tính năng công nghệ của chúng. Tác giả thảo luận thêm về những tác động của Blockchain đối với ngành kiểm toán và chi tiết hơn đó là các cơ hội và thách thức của hai loại Blockchain đối với kiểm toán viên. Tác giả sẽ kết luận bằng cách đưa ra các khuyến nghị cụ thể để các kiểm toán viên có thể thích nghi, điều chỉnh và nâng cao vai trò của các đối tác chiến lược trong việc triển khai Blockchain.

Bài viết Ths. Vũ Hải Yến – Ths. Võ Thị Thu Hà * Đại học Ngân hàng  Hồ Chí Minh * Đại học Tài chính - Makerting đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 5/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Nhung-tac-dong-cua-Cong-nghe-Blockchain-anh-hg-den-ke-toan-va-kiem-toan.pdf

Xem thêm
Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Lợi ích của việc áp dụng IFRS bằng chứng từ các quốc gia đi trước và động lực cho việc áp dụng IFRS ở Việt Nam

Lợi ích của việc áp dụng IFRS bằng chứng từ các quốc gia đi trước và động lực cho việc áp dụng IFRS ở Việt Nam

Kiểm toán hoạt động công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động logistics trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kiểm toán hoạt động công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động logistics trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh