Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Nghiên cứu thực hiện kiểm tra vị thế thanh khoản của các DN niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) bằng cách sử dụng các tỷ số thanh khoản truyền thống so sánh với các tỷ số dòng tiền được phát triển trong các nghiên cứu trên thế giới thời gian gần đây. Kết quả kiểm định trung bình cho mẫu cặp T-test cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các tỷ số truyền thống và các tỷ số dòng tiền. Kết quả phân tích khác biệt trung bình Anova cho thấy, có sự khác biệt đáng kể về xu hướng thanh khoản giữa các DN thuộc các ngành nghề khác nhau niêm yết trên Sàn Giao dịch TP.HCM.
Hàm ý của các kết quả thực nghiệm trong nghiên cứu này cho thấy rằng, việc phân tích tính thanh khoản của DN không nên chỉ áp dụng các tỷ số truyền thống dựa trên bảng cân đối kế toán, mà cần phải được phát triển bằng cách sử dụng bổ sung các tỷ số dựa trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ để có đánh giá toàn diện hơn về tình hình thanh khoản của DN.

Bài viết Ths. Nguyễn Phương Hà – GS.TS. Trương Bá Thanh * Trường Đại học Tài chính – Kế toán ** Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 5/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Su-dung-ty-so-truyen-thong-ty-so-dong-tien.pdf

Xem thêm
Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Lợi ích của việc áp dụng IFRS bằng chứng từ các quốc gia đi trước và động lực cho việc áp dụng IFRS ở Việt Nam

Lợi ích của việc áp dụng IFRS bằng chứng từ các quốc gia đi trước và động lực cho việc áp dụng IFRS ở Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh