Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Nghiên cứu hướng đến việc đo lường tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, theo quan điểm của COSO 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam hiện nay được đánh giá ở mức độ chấp nhận được, với số điểm là 3,442/5 điểm.

Bài viết TS. Phạm Quốc Thuần – Nguyễn Công Cường * Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG –HCM đăng trên Tạp chính  Kế toán và Kiểm toán số tháng 5/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Tinh-huu-hieu-cua-KSNB.pdf

Xem thêm
Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Sử dụng các tỷ số truyền thống và tỷ số dòng tiền khi đánh giá thanh khoản Doanh nghiệp niêm yết trên hose

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Những tác động của công nghệ blockchain ảnh hưởng đến kế toán và kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của các DN ngành nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Tài chính công bền vững trong Covid-19

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Nhân tố ảnh hưởng chất lượng BCTC do đơn vị cung cấp DVKT cho DNNVV tại Đồng Nai

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh