Tầm quan trọng của quản lý thuế đối với tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp TP.HCM

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố quản lý thuế đến việc tuân thủ thuế của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.
Bằng phương pháp khảo sát, thống kê mô tả và phân tích yếu tố khám phá, kết quả nghiên cứu cho thấy có 8 nhóm yếu tố thuộc quản lý thuế và đặc điểm doanh nghiệp có ảnh hưởng ở các mức độ quan trọng khác nhau đến tuân thủ thuế của doanh nghiệp, bao gồm: (1) Chất lượng dịch vụ thuế, (2) Đặc điểm tâm lý của doanh nghiệp, (3) Xử lý vi phạm pháp luật về thuế, (4) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, (5) Thanh tra kiểm tra thuế, (6) Ứng dụng công nghệ trong quản lý thuế, (7) Tuyên truyền hỗ trợ và (8) Quản lý thủ tục, tính thuế và giải quyết khiếu nại.
Từ khóa: tuân thủ thuế, quản lý thuế, doanh nghiệp
Abstract
By methodologies of survey, descriptive statistics, and exploratory factor analysis (EFA), the research results show that there are 8 groups of factors, in relation to tax administration and corporate characteristics, influencing tax compliance of enterprisesat different critical levels, consisting of: (1) Quality of public tax services, (2) Psychological characteristics of enterprises, (3) Handling of tax violations, (4) Operating characteristics of enterprises, (5) Tax audit and inspection, (6) Application of information technology in tax administration, (7) Propaganda and support and (8) Administration of tax registration, determination, collection and settling complaints and denunciations on tax issues.
Key words: Tax compliance, tax administration, enterprises

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Ths. Bùi Thị Thu Thảo.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Xem thêm
Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh