Báo cáo tích hợp: Góc nhìn từ các trường đại học

Mặc dù khuôn khổ của Hội đồng Báo cáo tích hợp Quốc tế chủ yếu đề cập đến các công ty vì lợi nhuận, nhưng đây cũng có thể là tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học nhằm cung cấp thông tin ra

bên ngoài. Hiện tại, hầu hết các trường đại học trên thế giới chưa thực hiện các báo cáo tích hợp, nhưng tất cả các báo cáo đều chứa một số yếu tố của một báo cáo được tích hợp tốt. Báo cáo tích hợp sẽ là xu hướng mới cho các trường đại học khi khái niệm “giá trị” không chỉ là tiền, mà còn là các bên liên quan.

 

Abstract

Although the framework of the International Integrated Reporting Council primarily refers to for-profit companies, it also can be a reference for higher education and it provides a good opportunity to show sustainability information at universities. Most of universities have not implemented ntegrated reports yet , but all reports contain some elements of a well-integrated report. Integrated reports will be new trends for universities when the concept of “value” is not only money but also stakeholders.

 

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Th.s Trần Thị Thanh Thanh. 

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)


File đính kèm

Bao-cao-tich-hop-goc-nhin-tư-cac-truong-DH.pdf

Mặc dù khuôn khổ của Hội đồng Báo cáo tích hợp Quốc tế chủ yếu đề
cập đến các công ty vì lợi nhuận, nhưng đây cũng có thể là tài liệu
tham khảo cho các cơ sở giáo dục đại học nhằm cung cấp thông tin ra
bên ngoài.
Hiện tại, hầu hết các trường đại học trên thế giới chưa thực hiện các
báo cáo tích hợp, nhưng tất cả các báo cáo đều chứa một số yếu tố
của một báo cáo được tích hợp tốt. Báo cáo tích hợp sẽ là xu hướng
mới cho các trường đại học khi khái niệm “giá trị” không chỉ là tiền, mà
còn là các bên liên quan.

Abstract
Although the framework of the International Integrated Reporting Council
primarily refers to for-profit companies, it also can be a reference
for higher education and it provides a good opportunity to show sustainability
information at universities. Most of universities have not implemented
integrated reports yet , but all reports contain some
elements of a well-integrated report. Integrated reports will be new
trends for universities when the concept of “value” is not only money
but also stakeholders.

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của Th.s Trần Thị Thanh Thanh.

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Xem thêm
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại tỉnh Vĩnh Long

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Tác động của cách mạng 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Sự phát triển của phương pháp tính giá  trên cơ sở hoạt động

Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh