Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn công ty kiểm toán của doanh nghiệp tại TP.HCM

Bài viết của  Th.s Lưu Chí Danh * Võ Nguyên Phương * Trần Đình Tiễn* * Đại học Văn Lang  đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2019 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Mục tiêu của bài viết là xác định, đo lường các nhân tố tác động đến việc lựa chọn dịch vụ kiểm toán (DVKT) của các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), thông qua việc khảo sát 325 người hiện đang là chủ doanh nghiệp, giám đốc điều hành, giám đốc tài chính, kế toán trưởng… tại 138 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, cả bốn nhân tố giá phí dịch vụ, tâm lý, chất lượng dịch vụ và lợi ích đều có tác động đến sự lựa chọn đơn vị cung cấp DVKT. Tác giả cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp các công ty kiểm toán hiểu rõ được yêu cầu, mong muốn của khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ, khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển ngành kiểm toán Việt Nam trong tương lai.

Xem thêm
Sự phát triển của phương pháp tính giá  trên cơ sở hoạt động

Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Hệ thống thông tin kế toán quản trị - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hệ thống thông tin kế toán quản trị - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chất lượng lợi nhuận kế toán trong các nghiên cứu thực chứng

Chất lượng lợi nhuận kế toán trong các nghiên cứu thực chứng

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh