Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thông kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP.HCM

Nghiên cứu này nhằm xây dựng và kiểm định một mô hình cấu trúc tuyến tính các nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM. Kết quả kiểm định từ dữ liệu khảo sát 211 doanh nghiệp phi tài chính ở TP.HCM cho thấy, các nhân tố là năm thành phần kiểm soát nội bộ (KSNB) gồm: môi trường kiểm soát (MTKS), đánh giá rủi ro (ĐGRR), hoạt động kiểm soát (HĐKS), thông tin và truyền thông (TT_TT) và giám sát (GS) đều có tác động tích cực đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Bài viết PGS.TS. Hà Xuân Thạch * Khoa Kế Toán – Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Ths. Nguyễn Thị Mai Sang * Nghiên cứu sinh Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Nhan-to-anh-hg-tinh-huu-hieu-cua-HTKSNB.pdf

Xem thêm
Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lập

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lập

Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định và giải pháp hoàn thiện

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh