Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp là công việc kiểm tra chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán, để đánh giá sự tuân thủ pháp luật hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và được thực hiện sau khi hàng hóa thông quan. Thực tế, cơ quan hải quan đang gặp khó khăn trong công tác kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp về tính hợp pháp, hợp lý đối với các khoản chi phí mà doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã khai báo với cơ quan hải quan. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm về kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số nước và bài học kinh nghiệm cho cơ quan hải quan Việt Nam.

Bài viết TS. Nguyễn Văn Hậu * Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Ktra-TLKTDN-sau-thong-quan-cua-mot-so-quoc-gia.pdf


Xem thêm
Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thông kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng tính hữu hiệu của hệ thông kiểm soát nội bộ doanh nghiệp phi tài chính tại TP.HCM

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Ảnh hưởng của việc triển khai hệ thống EPR đến các báo cáo kế toán quản trị

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lập

Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán nhằm kiểm soát chi hoạt động tại các đơn vị giáo dục công lập

Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà – Thái Bình

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Vận dụng bảng điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Nai

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh