Sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động

Bài viết của TS. Nguyễn Thị Kim Oanh * Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội  đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 7/2019 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Nghiên cứu này tập trung vào sự phát triển của phương pháp tính giá trên cơ sở hoạt động (activitybased costing, viết tắt là ABC). Áp dụng mô hình tính giá hai bước, giá thành sản phẩm và dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở phân bổ chi phí của các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ, phương pháp ABC truyền thống bộc lộ nhiều tồn tại đã được thay thế bằng phương pháp ABC hiện đại (time-driven activity-based costing, viết tắt là IDABC). Khắc phục được các hạn chế của phương pháp ABC truyền thống, phương pháp IDABC đã giúp cho doanh nghiệp thực hiện thành công chiến lược kinh doanh trong môi trường ngày càng trở nên cạnh tranh.

Xem thêm
Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Định hướng áp dụng kế toán môi trường trong các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiện tượng “cứng nhắc chi phí” tại doanh nghiệp niêm yết

Hệ thống thông tin kế toán quản trị - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Hệ thống thông tin kế toán quản trị - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chất lượng lợi nhuận kế toán trong các nghiên cứu thực chứng

Chất lượng lợi nhuận kế toán trong các nghiên cứu thực chứng

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong trường đại học công lập: Một số vấn đề thảo luận trong quá trình vận dụng

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong trường đại học công lập: Một số vấn đề thảo luận trong quá trình vận dụng

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh