Ảnh hưởng khi chuyển đổi từ VAS 06 “Thuê tài sản” sang IFRS 16 “Leases” đến kết quả tài chính và hệ thống khen thưởng ban quản lý

Tháng 01/2016, Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB) đã ban hành Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế 16 “Thuê tài sản” (IFRS 16 “Leases”) có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2019, để thay thế hoàn toàn cho Chuẩn mực Kế toán quốc tế 17 “Thuê tài sản” (IAS 17 “Leases”). IFRS 16 có sự khác biệt rất lớn so với chuẩn mực trước đó, trong việc ghi nhận tài sản thuê của bên đi thuê. Chuẩn mực mới đòi hỏi bên đi thuê phải ghi nhận hầu hết các hợp đồng thuê trên báo cáo tình hình tài chính, ngoại trừ một số trường hợp thuê trong ngắn hạn và giá trị thuê thấp. Việc thay đổi trong cách ghi nhận này đã ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả tài chính của các doanh nghiệp (DN) có tỷ trọng tài sản thuê lớn, từ đó ảnh hướng đến kết quả đánh giá khen thưởng của ban quản lý khi hệ thống khen thưởng dựa trên kết quả tài chính của DN. Phạm vi nghiên cứu của bài viết này, giới hạn trong tình huống DN đang ở giai đoạn chuyển đổi từ việc áp dụng VAS sang IFRS.

Bài viết của TS. Trịnh Hiệp Thiện * Phan Hoàng Nhật ** Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ** Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 05/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Áp dụng phương pháp giảng dạy và môi trường học tập tích cực theo thuyết kiến tạo trong lĩnh vực kế toán ở thời đại kỷ nguyên số

Ảnh hưởng của TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) đến lĩnh vực kiểm toán

Ảnh hưởng của TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) đến lĩnh vực kiểm toán

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất:Trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vicông tyory SportingGoods Vietnam

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp sản xuất:Trường hợp nghiên cứu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vicông tyory SportingGoods Vietnam

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng phân tích lợi nhuận đa chiều tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và gợi ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng phân tích lợi nhuận đa chiều tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và gợi ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh