Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu tiến hành phân tích, xây dựng và kiểm định mô hình về các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán (CTKT) tại các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP.HCM. Để thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhằm xác định mô hình nghiên cứu và xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến việc tổ chức này. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức CTKT tại các đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của đơn vị.

Bài viết của TS. Dương Thị Mai Hà Trâm * Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 04/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Ứng dụng phân tích lợi nhuận đa chiều tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và gợi ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ứng dụng phân tích lợi nhuận đa chiều tại các ngân hàng thương mại trên thế giới và gợi ý đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ảnh hưởng của tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) đến hoạt động kiểm toán

Ảnh hưởng của tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) đến hoạt động kiểm toán

Phân tích hiệu quả kinh doanh trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cổ phần sản xuất thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phân tích hiệu quả kinh doanh trong mối quan hệ với đòn bẩy tài chính của các công ty cổ phần sản xuất thép niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu hiệu ứng Momentum trên thị trường chứng khoán

Nghiên cứu hiệu ứng Momentum trên thị trường chứng khoán

Số hóa và công nghệ chuyển đổi số trong công tác kế toán

Số hóa và công nghệ chuyển đổi số trong công tác kế toán

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh