Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 9/2023

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (HAA)

Câu lạc bộ Kế toán – Tài chính các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FAC)

Sinh hoạt định kỳ ngày 15/9/2023 tại Khách sạn Rex

Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

8 giờ 30           Cập nhật văn bản tháng 9/2023 - LS Trần Xoa

9 giờ 40           Giải lao

9 giờ 55           Một số sửa đổi, bổ sung các quy định về hóa đơn, chứng từ - LS Trần Xoa

11 giờ 00         Thảo luận - Các hội viên và thành viên

11 giờ 30         Kết thúc buổi họp

 

Tất cả thành viên phải lưu ý Nội quy CLB:

 

  1. Mỗi thành viên khi nộp phí dự họp định kỳ Câu lạc bộ sẽ nhận một Thẻ vào cửa CLB có giá trị tham dự các cuộc họp trong thời hạn nộp phí.
  2. Các thành viên mỗi lần vào họp sẽ nhận tài liệu họp tại bàn thư ký (anh Hoàng). Khi dự họp phải xuất trình Thẻ vào cửa để kiểm soát. Nhân viên bảo vệ sẽ không giải quyết vào phòng họp nếu không xuất trình Thẻ vào cửa.
  3. Tiền dự họp năm 2023 thu một lần cả năm vào tháng 11/2022 và tháng 12/2022. Khách sạn Rex sẽ cấp hoá đơn GTGT cho từng thành viên nếu có yêu cầu. Thành viên nào không thật sự cần hoá đơn thì thông báo khi nộp tiền.
  4. Tiền dự họp và tiền tài liệu sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng. Không nhận nộp tiền mặt tại phòng họp. Để nhận được email mời họp hàng tháng, Thẻ vào cửa và hoá đơn GTGT phí dự họp (nếu có yêu cầu), khi chuyển tiền xong phải gửi ngay email kèm file Thông báo chuyển tiền cho tranxoa@luatminhdangquang.vn nquochoang@gmail.com. Mỗi Thông báo ghi tên một người, đầy đủ các nội dung cập nhật của từng thành viên đăng ký dự họp, không ghi chung nhiều người trên một Thông báo. Thành viên không gửi Thông báo chuyển tiền đúng địa chỉ sẽ không được nhận hoá đơn và email mời họp hàng tháng. Ban Tổ chức chỉ trao đổi email với thành viên dự họp, không trao đổi email với thư ký của thành viên.
  5. Thành viên mới tham dự lần đầu sẽ đóng phí dự họp từ tháng bắt đầu tham dự đến cuối năm. Ban Tổ chức chỉ chấp nhận thu phí những thành viên mới đã đăng ký trước và đã được chấp nhận tham dự. Thành viên cũ vắng họp những tháng đầu năm vẫn nộp đủ phí họp cả năm. Thành viên gián đoạn việc đóng phí dự họp sẽ bị xoá tên, việc tham gia sinh hoạt lại sẽ xem xét như thành viên mới.
  6. Để phục vụ cho công tác photo tài liệu và một số chi phí hành chính khác, mỗi thành viên (ngoài phí đóng cho Khách sạn Rex và được cấp hoá đơn GTGT) sẽ nộp thêm tiền tài liệu và phí hành chính, thu một lần cả năm, chuyển khoản qua ngân hàng cùng lúc nộp phí Phí dự họp CLB.
  7. Thành viên là Hội viên Hội Kế toán sẽ nộp Hội phí Hội Kế toán hàng năm cho anh Hoàng với mức 600.000 đồng/năm (cùng lúc nộp phí dự họp Câu lạc bộ). Hội viên Hội Kế toán đã đóng hội phí đầy đủ tham gia các khoá đào tạo do Hội mở sẽ được giảm học phí. Hội viên không nộp hội phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách Hội viên Hội Kế toán.
  8. Thành viên đăng ký dự họp thường xuyên, tháng nào không dự họp được có thể cử người khác trong cùng đơn vị đi họp thay, nhưng phải chủ động báo cho Ban Tổ chức (tranxoa@luatminhdangquang.vn) trước ngày họp. Người đi họp thay cũng phải tuân thủ các quy định của CLB. Khi thay đổi người dự họp thường xuyên phải thông báo trước với Ban Tổ chức và phải được chấp nhận trước khi thay đổi.
  9. Thành viên không được tự động đưa người mới tham dự CLB nếu không đăng ký trước và đã được chấp nhận. 
  10. Thành viên vi phạm nội quy sinh hoạt Câu lạc bộ sẽ bị nhắc nhỡ. Tái phạm sẽ không được chấp nhận tiếp tục tham gia sinh hoạt.
Xem thêm
Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng HCSN của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11 năm 2014 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Sinh hoạt tháng 11/2014: “Sử dụng Hiệp định thuế để xin miễn, giảm thuế TNDN và TNCN”

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh ngày 18/11/2014

Lớp

Lớp "Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng về đấu thầu mua sắm tài sản công"

Tập huấn Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh