Tin tức - Sự kiện
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh

  Lớp "Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng về đấu thầu mua sắm tài sản công"

   

   

   

  Thứ bảy ngày 27 tháng 9 năm 2014, Hội Kế toán TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng về đấu thầu mua sắm tài sản công và các biện pháp xử lý trong đấu thầu".

  Lớp học thu hút trên 130 người là lãnh đạo, cán bộ quản lý các cơ quan đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

  Lop dau thau

   

  Nội dung tập huấn theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2014.

   

  Xem thêm
  Đối tác
  HAA
  ACCA
  CPA AUSTRALIA
  ICAEW
  Quảng cáo
  PACE
  Fast Accounting Online
  CIMA
  RSM DTL Auditing – Member RSM network
  Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
  Smart Train
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
  Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh