Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 11/2019

Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh (HAA)

Câu lạc bộ Kế toán – Tài chính các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FAC)

Sinh hoạt định kỳ ngày 15/11/2019 tại Khách sạn Rex

Từ 8 giờ đến 11 giờ 30

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

8 giờ 30           Giới thiệu thành viên mới - LS Trần Xoa

8 giờ 35           Cập nhật văn bản tháng 10/2019 - LS Trần Xoa

9 giờ 40           Giải lao

9 giờ 55           Một số điểm mới về lao động - Bà Nguyễn Thị Dân

11 giờ 00         Thảo luận - Các hội viên và thành viên

11 giờ 30         Kết thúc buổi họp

 

Tất cả thành viên phải lưu ý Nội quy CLB:

 

  1. Mỗi thành viên khi nộp phí dự họp định kỳ Câu lạc bộ sẽ nhận một Thẻ vào cửa CLB có giá trị tham dự các cuộc họp trong thời hạn nộp phí.
  2. Các thành viên mỗi lần vào họp sẽ nhận tài liệu họp tại bàn thư ký (anh Hoàng). Khi dự họp phải xuất trình Thẻ vào cửa để kiểm soát. Nhân viên bảo vệ sẽ không giải quyết vào phòng họp nếu không xuất trình Thẻ vào cửa.
  3. Tiền dự họp năm 2020 thu một lần cả năm vào tháng 11/2019 và tháng 12/2019. Sau thời gian này, những thành viên chưa nộp phí sẽ không còn nhận được email mời họp hàng tháng và Thẻ vào cửa năm 2019hết giá trị. Khách sạn Rex sẽ cấp hoá đơn GTGT cho từng thành viên nếu có yêu cầu. Thành viên nào không thật sự cần hoá đơn thì thông báo khi nộp tiền.
  4. Tiền dự họp và tiền tài liệu sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng. Không nhận nộp tiền mặt tại phòng họp. Để nhận được email mời họp hàng tháng, Thẻ vào cửa và hoá đơn GTGT phí dự họp (nếu có yêu cầu),