Đơn xin gia nhập hội

ĐỂ TRỞ THÀNH HỘI VIÊN HỘI KẾ TOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Tiêu chuẩn hội viên chính thức:

 1. Hội viên cá nhân: là công dân Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế tán thành Điều lệ Hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, nhiệt tình hoạt động Hội, tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội, có thể trở thành Hội viên chính thức nếu có một trong ba điều kiện dưới đây:
  • Người đang làm kế toán, kiểm toán, thuế có trình độ Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế hoặc tương đương trở lên, có tối thiểu 1 năm công tác thực tế; người tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế hoặc tương đương có tối thiểu 2 năm công tác thực tế.
  • Giảng viên, cán bộ nghiên cứu, quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán có trình độ từ Thạc sĩ trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế.
  • Người có chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề thuế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và tổ chức nghề nghiệp tương đương.
 2. Hội viên tổ chức: là các tổ chức Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục, đào tạo) thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế do người đại diện theo pháp luật tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội.

Thủ tục kết nạp hội viên:

 1. Công dân Việt Nam có đủ điều kiện trở thành Hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội phải làm đơn xin gia nhập Hội kèm theo bản sao văn bằng và giấy chứng nhận thời gian công tác gửi về Văn phòng Hội. Chủ tịch Hội xem xét quyết định kết nạp.
 2. Tổ chức Việt Nam có đủ điều kiện trở thành Hội viên chính thức, muốn gia nhập Hội thì người đại diện theo pháp luật của tổ chức phải làm đơn xin gia nhập gửi Chủ tịch Hội xem xét quyết định kết nạp.
 3. Công dân, Tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức người nước ngoài có giấy phép hoạt động tại Việt Nam nói ở Điều 21 muốn trở thành Hội viên liên kết thì làm đơn xin gia nhập gửi Chủ tịch Hội xem xét công nhận.
Xem thêm
Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh