Về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã theo Thông tư 70/2019/TT-BTC

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 về hướng dẫn Chế độ kế ngân sách và tài chính xã. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Bài viết phân tích một số điểm khác biệt giữa Chế độ kế toán mới này với Chế độ kế toán trước đây đã được ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và Thông tư 146/2011/TTBTC ngày 20/10/2011 có hiệu lực thực hiện từ đầu năm 2006. Bài viết cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến sự thay đổi trong văn bản mới này.
Từ khóa: Thông tư 70/2019/TT-BTC, chế độ kế toán, ngân sách và tài chính xã
Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 PGS.TS. Lê Đức Toàn* – TS. Phan Thanh Hải*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Ve-CDKT-NSTC-xa-TT70.pdf

Xem thêm
Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh