Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Kế toán trách nhiệm là một nội dung thuộc kế toán quản trị, một công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu. Nghiên cứu này nhằm đóng góp quan điểm kế toán trách nhiệm và các nội dung kế toán trách nhiệm, đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, từ đó, đưa ra định hướng vận dụng, tổ chức các nội dung kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, hội nhập kinh tế quốc tế, trung tâm trách nhiệm…

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Cao Thị Huyền Trang* – Nguyễn Thị Hồng Nga*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Van-dung-KTTN-cho-cac-DNVN.pdf


Xem thêm
Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh