Khác biệt cơ bản giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết

Phương pháp vốn chủ sở hữu đã được ban hành từ lâu trong chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS), nguyên tắc kế toán được thừa nhận chung của Mỹ (GAAP) và cả chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Theo IAS28, tất cả các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán có khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và công ty liên doanh phải ghi nhận khoản đầu tư của mình theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính hợp nhất. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện nay phương pháp vốn chủ sở hữu chưa được quan tâm chú ý nhiều. Hầu hết các giáo trình về kế toán chủ yếu chỉ đề cập đến phương pháp giá gốc. Vì vậy, bài viết trình bày và phân tích những sự khác biệt giữa phương pháp giá gốc và phương pháp vốn chủ sở hữu trong kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết, giúp người đọc có cách tiếp cận dễ dàng hơn với phương pháp vốn chủ sở hữu. 

Từ khóa: đầu tư vào công ty liên kết, phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Th.s Phan Hồng Nhung

*(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Khac-biet-co-ban-giua-PP-gia-goc-PP-VCSH.pdf

 


Xem thêm
Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đào tạo nhân lực kế toán quản trị chi phí trong điều kiện hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng

Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng

Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh