Đo lường thành quả của doanh nghiệp – Tổng quan các cách tiếp cận trong bối cảnh hiện nay

Đo lường thành quả là một công cụ để đánh giá các mục tiêu của một doanh nghiệp có đạt được hay không. Bài viết này nhằm tổng quan các quan điểm về đo lường thành quả trong nhiều năm qua bằng cách tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về thành quả ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Kết quả cho thấy, đo lường thành quả theo các chỉ tiêu phi tài chính ngày càng được quan tâm, và cùng với các chỉ tiêu tài chính sẽ cung cấp bức tranh đa chiều về thành quả của doanh nghiệp. Bài viết cũng đưa ra khung lý thuyết để vận dụng đo lường thành quả, trong đó lý thuyết các bên có liên quan là cơ sở để chọn lựa cách thức đo lường phù hợp.

 Từ khóa: Thành quả hoạt động, Lý thuyết các bên có liên quan, Chỉ tiêu tài chính, Chỉ tiêu phi tài chính

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Ths. NCS. Võ Hồng Tâm* – PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

File đính kèm

Do-luong-thanh-qua-cua-DN.pdf


Xem thêm
Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Xu hướng nghiên cứu về minh bạch trong khu vực công tại các nước phát triển

Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng

Ưu, nhược điểm của thẻ điểm cân bằng

Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Xây dựng thẻ điểm cân bằng bền vững tại các doanh nghiệp khai khoáng Bình Định

Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện Nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Tổ chức kế toán tại doanh nghiệp siêu nhỏ trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh