Tương quan giữa tỷ số vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của doanh nghiệp phi tài chính

Bài viết xem xét mối quan hệ giữa tỷ số tăng trưởng vốn chủ sở hữu với nguy cơ bị hủy niêm yết của các công ty cổ phần phi tài chính. Mẫu nghiên cứu bao gồm 65 công ty cổ phần phi tài chính bị hủy niêm yết và 65 công ty cổ phần phi tài chính không bị hủy niêm yết trên hai sàn chứng khoán HOSE và HNX, trong giai đoạn 2012 – 2019. Dữ liệu mỗi công ty được thu thập trong 3 năm, tạo thành dữ liệu mảng với 390 quan sát.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra, giữa hai nhóm công ty có sự khác nhau về tỷ số số tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Đồng thời, giữa tỷ số tăng trưởng vốn chủ sở hữu và nguy cơ bị hủy niêm yết có mối tương quan ngược chiều trong cả 3 năm. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị đối với nhà quản lý, cổ đông, nhà đầu tư, chủ nợ, kiểm toán viên để họ có giải pháp, quyết định phù hợp.

Bài viết Ths. Kiều Thị Thu Hiền * Trường Đại học Công Đoàn đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Tg-quan-giua-ty-so-von-CSH-voi-nguy-co-bi-huy-niem-yet.pdf

 

Xem thêm
Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Nâng cao hiệu quả ứng dụng KTQTCP tại công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Nâng cao hiệu quả ứng dụng KTQTCP tại công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh