Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu không tạo ra nguồn năng lượng mới, nhưng việc thực hiện phương pháp này có thể khuyến khích sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên, từ đó làm giảm các tác động đến môi trường. Bài viết xem xét kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu trên phương diện lý thuyết, đồng thời tổng hợp việc thực hiện kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các công ty trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản nhằm xác định mối quan hệ giữa kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu và thiết kế xanh và cung cấp nguồn tài liệu tham khảo về thiết kế trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Bài viết Nguyễn Bích Ngọc * Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng  đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

File đính kèm

Moi-quan-he-giua-thiet-ke-xanh-KTCP-dong-NVL.pdf

Xem thêm
Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ nam trung bộ

Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ nam trung bộ

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức – thực trạng và giải pháp

Chính sách huy động và đầu tư nguồn lực tài chính cho đội ngũ trí thức – thực trạng và giải pháp

Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

Vai trò của kế toán quản trị trong nền kinh tế hiện nay

Tác động của đại dịch covid-19 lên chuỗi giá trị toàn cầu

Tác động của đại dịch covid-19 lên chuỗi giá trị toàn cầu

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Kiểm tra tài liệu kế toán doanh nghiệp sau thông quan của một số quốc gia

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh