Quan điểm lập quy và khung lý thuyết về áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán doanh nghiệp

Giá trị hợp lý đã được đề cập trong các nghiên cứu về kế toán từ rất lâu. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối của thế kỷ XX, giá trị hợp lý mới được sử dụng phổ biến trong kế toán, được thể chế hóa trong các quy định của luật, chuẩn mực kế toán. Bài viết này nghiên cứu các quan điểm lập quy trên cơ sở thông lệ kế toán phổ biến hiện nay là các nguyên tắc Kế toán Mỹ (US GAAP) và hệ thống chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS). Từ đó, bài viết đề xuất khung lý thuyết cơ bản cho việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán.

Bài viết NCS. Ths. Nguyễn Tuấn Duy * Học viện Tài chính đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2020 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

File đính kèm

Quan-diem-lap-quy-khung-ly-thuyet-ve-ap-dung-GTHL.pdf

Xem thêm
Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Những điểm mới về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế thu nhập cá nhân tại TP. HCM

Nâng cao hiệu quả ứng dụng KTQTCP tại công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Nâng cao hiệu quả ứng dụng KTQTCP tại công ty cổ phần Thiết kế và Xây lắp Dầu khí Phú Sĩ

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Mối quan hệ giữa thiết kế xanh và kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu

Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ nam trung bộ

Mô hình nghiên cứu nhân tố tác động đến việc vận dụng Kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp chế biến gỗ nam trung bộ

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh