Tổng quan về sự phát triển của các phương pháp kế toán quản trị hiện đại

Trong những năm gần đây, các phương pháp kế toán quản trị (KTQT) hiện đại ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, bởi những tác dụng hữu ích mà chúng có thể mang lại cho doanh nghiệp (DN), nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh hoặc quyết định tính sống còn của DN trên thị trường. Vì vậy, bài viết này sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin khái quát về các giai đoạn phát triển của KTQT, sơ lược về một số phương pháp KTQT hiện đại cũng như thực tế áp dụng KTQT hiện đại, tại các quốc gia trên thế giới.

Bài viết của TS. Nguyễn Bích Ngọc * Khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Trao đổi về tác động của Cách mạng Công nghệ 4.0 trong triển khai công tác kế toán

Trao đổi về tác động của Cách mạng Công nghệ 4.0 trong triển khai công tác kế toán

Kế toán đối với vật tư xuất kho sử dụng tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán đối với vật tư xuất kho sử dụng tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị liên quan ban hành các chuẩn mực quốc tế về kế toán doanh nghiệp

Đơn vị liên quan ban hành các chuẩn mực quốc tế về kế toán doanh nghiệp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh