Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Chuẩn mực Kế toán công quốc tế (IPSAS), việc áp dụng cơ sở dồn tích trong kế toán sẽ mang lại sự minh bạch về thông tin kế toán cho đơn vị, cũng như nâng cao trách nhiệm giải trình. Nghiên cứu này, sẽ cung cấp một cách đầy đủ và toàn diện các thông tin về cơ sở kế toán dồn tích (KTDT), theo nội dung của IPSAS và nắm bắt xu hướng chuyển đổi sang cơ sở KTDT trong kế toán công. Ngoài ra, dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị có ích liên quan đến việc áp dụng KTDT tại các đơn vị sự nghiệp y tế (SNYT) công lập đối với các đối tượng như: cơ quan Nhà nước; lãnh đạo đơn vị; người sử dụng thông tin trên BCTC

Bài viết của NCS. Th.S. Đoàn Thị Thảo Uyên * PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh ** Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Chị xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Trao đổi về tác động của Cách mạng Công nghệ 4.0 trong triển khai công tác kế toán

Trao đổi về tác động của Cách mạng Công nghệ 4.0 trong triển khai công tác kế toán

Kế toán đối với vật tư xuất kho sử dụng tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán đối với vật tư xuất kho sử dụng tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Đơn vị liên quan ban hành các chuẩn mực quốc tế về kế toán doanh nghiệp

Đơn vị liên quan ban hành các chuẩn mực quốc tế về kế toán doanh nghiệp

Đánh giá và kiến nghị về các sắc thuế hiện nay

Đánh giá và kiến nghị về các sắc thuế hiện nay

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh