Đơn vị liên quan ban hành các chuẩn mực quốc tế về kế toán doanh nghiệp

Các chuẩn mực kế toán IFRS thực hiện các vấn đề, bởi việc cung cấp chất lượng cao, ghi nhận quốc tế khi áp dụng các chuẩn mực, cũng như mang lại sự rõ ràng, trách nhiệm và hiệu quả, đối với thị trường tài chính quốc tế. Sự rõ ràng được thực hiện bởi sự so sánh quốc tế  và chất lượng thông tin tài chính, mang lại cho các nhà đầu tư và những người khác tham gia thị trường có thể đưa ra các quyết định kinh tế. Tính trách nhiệm thể hiện bởi việc, giảm thông tin giữa những người cung cấp vốn và những người có vốn. Tính hiệu quả bởi việc, giúp các nhà đầu tư xác định các cơ hội và các rủi ro mà thế giới sẽ xuất hiện, do đã và sẽ cải thiện được cơ cấu vốn đầu tư, đối với các hoạt động kinh doanh.

Bài viết của GS.TS. Chúc Anh Tú * Học viện Tài chính đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 8/2022 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Đánh giá và kiến nghị về các sắc thuế hiện nay

Đánh giá và kiến nghị về các sắc thuế hiện nay

Ảnh hưởng của kỳ hạn nợ trong cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp - Trường hợp các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam

Ảnh hưởng của kỳ hạn nợ trong cấu trúc vốn đến giá trị doanh nghiệp - Trường hợp các công ty logistics niêm yết tại Việt Nam

Về lập tờ khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp đơn vị có hàng hóa nhập khẩu

Về lập tờ khai thuế giá trị gia tăng Trường hợp đơn vị có hàng hóa nhập khẩu

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả áp dụng quản trị tinh gọn tại doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh