Phương pháp tiếp cận theo định hướng rủi ro trong kiểm toán nội bộ hoạt động đào tạo tại các trường đại học công lập

Trong những năm qua, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học công lập (ĐHCL) đã tạo điều kiện cho các trường đại học được chủ động trong tổ chức hoạt động chuyên môn, gắn việc quản lý, sử dụng nguồn lực với chất lượng và hiệu quả hoạt động nhưng cũng đặt ra cho họ nhiều thách thức và rủi ro trong hoạt động cốt lõi như hoạt động đào tạo. Bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích rủi ro trong hoạt động đào tạo, tạo tiền đề cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận theo định hướng rủi ro nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của kiểm toán nội bộ (KTNB), phát huy giá trị của KTNB, nâng cao năng lực quản lý rủi ro tại các trường ĐHCL Việt Nam

Bài viết của Đào Thanh Bình - Nguyễn Thúc Hương Giang - Thái Minh Hạnh * Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách khoa Hà Nộđăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2021 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Xem thêm
Ngành kiểm toán trong đại dịch Covid-19: Sử dụng phương pháp kiểm toán từ xa

Ngành kiểm toán trong đại dịch Covid-19: Sử dụng phương pháp kiểm toán từ xa

Lực lượng lao động số tương lai trong lĩnh vực kiểm toán

Lực lượng lao động số tương lai trong lĩnh vực kiểm toán

Kế toán tài sản cố định, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam

Kế toán tài sản cố định, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh