Kế toán tài sản cố định, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam

Bài viết tập trung vào phân tích sự khác biệt cơ bản giữa IAS 16 - Chuẩn mực kế toán quốc tế về tài sản cố định hữu hình và VAS 03 - Chuẩn mực kế toán Việt Nam về tài sản cố định hữu hình. Bài viết đưa ra những hạn chế của VAS 03 khi áp dụng trong thực tiễn hiện nay cũng như khi so sánh với IAS 16 và chỉ ra những khó khăn, thách thức trong việc vận dụng IAS 16 tại Việt Nam, từ đó đưa ra một số kiến nghị cần quan tâm về việc hoàn thiện VAS 03 theo hướng phù hợp hơn với IAS 16 đối với việc ghi nhận tài sản cố định hữu hình tại Việt Nam.

Bài viết của Lê Hữu Tuấn Anh , Phạm Nhật Quyên , Phạm Thị Kim Loan , Võ Sông Ngân Hà * Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2021 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Tải file tại đây


Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Các nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn thành phố Biên Hoà - tỉnh Đồng Nai

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Chức năng mới của kế toán trong tương lai

Chức năng mới của kế toán trong tương lai

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh