Lực lượng lao động số tương lai trong lĩnh vực kiểm toán

Nghiên cứu này tiến hành xem xét việc áp dụng Tự động hoá quy trình tự động (RPA - Robotic process automation) trong khu vực kiểm toán. Ngoài việc chứng minh ưu điểm của RPA cho việc phát triển nghề kiểm toán trong tương lai thì nghiên cứu còn đề xuất việc ứng dụng khung RPA (Hang và Vasarhelyi, 2019) nhằm giúp các kiểm toán viên giải phóng các công việc kiểm toán lặp đi lặp lại và khả năng đánh giá/phán đoán thấp, và cho phép kiểm toán viên tập trung vào các công việc đòi hỏi sự đánh giá/phán đoán chuyên nghiệp hơn trong bối cảnh hoạt động kiểm toán Việt Nam.

Bài viết của Hồ Thị Vân Anh * Trần Thị Quỳnh Hương * Phạm Tú Anh * * Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2021 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

 

Xem thêm
Kế toán tài sản cố định, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam

Kế toán tài sản cố định, khoảng cách giữa chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực Việt Nam

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giảm thiểu rủi ro kiểm toán trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Chức năng mới của kế toán trong tương lai

Chức năng mới của kế toán trong tương lai

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh