Chức năng mới của kế toán trong tương lai

Nghề kế toán, giống như tất cả các ngành nghề, đều trải qua giai đoạn đánh giá, định vị lại vai trò, chức năng trong tương lai trong bối cảnh mới của nền kinh tế. Do kết quả của những thay đổi, biến động về thể chế kinh tế, về văn hóa, về phát triển khoa học – công nghệ và môi trường kinh tế - xã hội. Cần nhận thức cho đúng chức năng của kế toán, kiểm toán trong tương lai, trước những biến động của các thể chế và sự phát triển của khoa học công nghệ. Hãy tìm giải pháp để tôn vinh và giữ gìn kế toán là một nghề đáng được tôn trọng, đánh giá cao trong tương lai cho các

Bài viết của PGS.TS.Đặng Văn Thanh * Hiệp Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam đăng trên Tạp chí  Kế toán và Kiểm toán số tháng 6/2021 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

 

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng thiết yếu

Ảnh hưởng của quyền sở hữu nước ngoài đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Ảnh hưởng của quyền sở hữu nước ngoài đến thành quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo tới nghề kế toán

Ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo tới nghề kế toán

Khung pháp lý nhận diện và phân loại tài sản tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Khung pháp lý nhận diện và phân loại tài sản tài chính tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác động của công bố thông tin ESG đến hiệu quả hoạt động tài chính

Tác động của công bố thông tin ESG đến hiệu quả hoạt động tài chính

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh