Kế toán quản trị và chiến lược chuỗi cung ứng của doanh nghiệp: Vai trò và các kỹ thuật áp dụng

Do những lợi ích mà chuỗi cung ứng mang lại, việc xây dựng chiến lược cho chuỗi cung ứng ngày càng được các doanh nghiệp (DN) coi trọng. Bài viết khái quát về chiến lược chuỗi cung ứng, vai trò và các kỹ thuật áp dụng của kế toán quản trị (KTQT) trong chiến lược chuỗi cung ứng của DN.

Bài viết TS. Nguyễn Quỳnh Trang * Trường Đại học Thương mại đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 01/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Các nhân tố ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Nam

Các nhân tố ảnh hưởng của khoản phải thu đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết Việt Nam

Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh