Ghi nhận doanh thu theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 - Doanh thu và thu nhập khác

Doanh thu (DT) của một doanh nghiệp (DN) phản ánh quy mô và quá trình tái sản xuất của DN đó. DT là cơ sở bù đắp chi phí đã tiêu hao trong quá trình sản xuất và tiến hành nộp thuế cho Nhà nước. Nhằm nâng cao tính trung thực và hợp lý của các thông tin báo cáo tài chính DN, bài báo đã trình bày tóm tắt khái niệm, ý nghĩa và nguyên tắc ghi nhận DT theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 14 và đề xuất một số ý kiến hoàn thiện phương pháp xác định và ghi nhận DT trong kế toán DN.

Bài viết TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa * Khoa Kế toán – Trường Kinh tế, Trường Đại học Vinh đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 01/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị Quỹ Tín dụng nhân dân

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị Quỹ Tín dụng nhân dân

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh