Xác định và hạch toán giá phí tại các cơ sở đào tạo trong điều kiện tự chủ

Hiện nay, ngân sách Nhà nước hàng năm dành cho các cơ sở đào tạo (CSĐT) đang ngày càng giảm dần và hướng đến việc tự chủ, trong đó có việc tự trang trải nguồn kinh phí thu và chi. Nhất thiết, các CSĐT phải xác định chính xác giá phí dịch vụ đào tạo, nhằm làm cơ sở cho việc xác định mức học phí. Trải qua quá trình triển khai, từ Nghị định số 43 đến Nghị định số 16 đến Thông tư số 14/2019/TT-BGDĐT và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập... đã từng bước quy định tính giá phí dịch vụ đào tạo một cách đầy đủ, hợp lý. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay do yêu cầu đòi hỏi thực tiễn, cũng như xuất phát từ góc độ kế toán.

Bài viết TS. Nguyễn Văn Hậu * Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 01/2023 của TW Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam. 

Xem chi tiết ở file đính kèm

Xem thêm
Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Kế toán trách nhiệm xã hội tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: Cơ sở pháp lý và thực trạng

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các nhân tố tác động đến việc sử dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực (ERP) của người làm kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Tăng cường tuân thủ kế toán, kiểm toán Việt Nam theo quốc tế

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị Quỹ Tín dụng nhân dân

Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị Quỹ Tín dụng nhân dân

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự phù hợp của hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến sự phù hợp của hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đối tác
HAA
ACCA
CPA AUSTRALIA
ICAEW
Quảng cáo
PACE
Fast Accounting Online
CIMA
RSM DTL Auditing – Member RSM network
Tổng công ty du lịch Sài Gòn | Saigontourist
Smart Train
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN CHUẨN VIỆT
Đại Học Ngân Hàng - Thành Phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh